Bedelli Askerlik Kredisi Hakkında...

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ DUYURUSU

Sandık Yönetim Kurulumuzun, 07.08.2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen şartlarda Bedelli Askerlik Kredisi verilmesine karar verilmiştir.

03.08.2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7146 No.lu Askerlik Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunda belirtilen gerekli şartları taşıyan üye, eş ve en fazla 3 çocuğa kadar tüm evrakların ayrı ayrı düzenlenmesi koşuluyla, diğer kredi limitlerinden ayrı olarak maaşının PTT BYS kesintilerini karşılaması durumunda, 36 ay vadeye ve net 15.000,00.-TL' ye kadar Bedelli Askerlik kredisi kullandırılacaktır. Faiz oranı Normal Avans kredilerine uygulanan oran ve kıdem indirimi baz alınarak belirlenecektir. Kredi talebinde bulunacak üyenin net maaşında icra ve benzeri kesinti bulunmaması ve PTT A.Ş personeli iki kişiyi kefil göstermesi, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Borç ve Temlik senedi ile son aya ait tasdikli maaş bordroları ile talepte bulunmaları; söz konusu kredi için talepte bulunan üyelerimizden, bedelli askerlikten yararlanacak kişiye ait, E-Devlet üzerinden veya Askerlik Şubesinden alınacak başvuru belgesi suretinin, eşleri veya çocukları için talepte bulunacak üyelerden ise ayrıca vukuatlı nüfus kayıt örneği ile T.C kimlik belgelerinin Borç ve Temlik Senedi ekinde gönderilmesi gerekmektedir. Kredi tutarı üyenin posta çeki hesabına yatırılacaktır. Bedelli askerlik ücret ödemeleri tüm PTT Merkezlerinden yapılabilmektedir. Yapılan ödemeye ait dekont suretinin Sandığa gönderilmesi zorunludur.

Kanunda belirtilen süre içerisinde Sandığa yeni üye olacak PTT A.Ş. personeli de ilk aidat kesintisi yapılması halinde, Bedelli Askerlik Kredisinden faydalanabilecektir.