Afet Yardımı Hakkında...

Depremden zarar gören üyelerimize; Yönetmeliğimizin, Doğal Afet Yardımı 15. Maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile Doğal Afet yardımı yapılacaktır.

İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Hasar Tespit Komisyonu raporu veya ilgili resmî kurumlardan alınacak rapor,

2- Ev sahibi ise tapu senedi sureti, kiracı ise kira kontratı sureti,

3- İkametgâh belgesi,

4- Üyenin Doğal Afet Yardımı talep dilekçesi.