Covid-19 nedeniyle kredi erteleme

    Üyenin kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin COVİD-19  salgın hastalığına yakalanması durumunda veya salgın sebebiyle  eşinin  15 Mart 2020 tarihinden sonra işyerinin kapatılması, iş akdi sözleşmesinin işveren tarafından fesih edilmesi yada kanunda belirtilen fesih yapılamayacak süre içerisinde işveren tarafından zorunlu  ücretsiz izne çıkarılma durumlarında, üyenin dilekçesi ekinde onaylı hastane raporu, vukuatlı nüfus kayıt örneği, T.C kimlik belgeleri, çalıştığı işyerinin kapatılması nedeniyle iş akdi feshini bildiren belgenin veya zorunlu  ücretsiz izne çıkarılması durumlarını bildiren vb. resmi evrakları ile birlikte 30 Haziran 2020 tarihine kadar talepte bulunmaları halinde, Sandığa olan tüm kredi taksitleri en fazla  3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek olup, erteleme süresi taksit sayısına ilave edilerek tahsil edilecektir. Erteleme süreci içerisinde ise tekrar kredi talebinde bulunulamayacaktır.

     

    Kredi Erteleme Dilekçe Örneği