Üyelerin Sandıktaki kıdem sürelerine göre kullanabilecekleri kredi miktarı dikkate alınmaksızın, Acil İhtiyaç Kredisi talebinde bulunan üyelere, en az 1 (bir) aidat kesintisi yapılması kaydıyla maddi sıkıntılarının giderilmesi için azami 15.000,00-TL' ye kadar 24 ay vadeli kredi verilebilir. Kredi talebinde bulunan üyenin net maaşında icra, temlik ve benzeri kısıtlama bulunmaması halinde kefilsiz kredi verilebilir. Maaşında icra, temlik ve benzeri kısıtlama bulunan üyenin ise, PTT A.Ş. personeli iki kişiyi kefil göstermesi zorunludur. Bu durumda bulunan üyenin, birim amiri tarafından son aya ait onaylı maaş bordroları ile kefillerin söz konusu kesintilerden bilgi sahibi olduğuna ilişkin beyanının yazılı olarak Borç ve Temlik Senedine iliştirilmesi zorunludur.  Acil İhtiyaç Kredisi borcunun tamamını ödeyen üye, maaşının PTT BYS kesintilerini karşılaması durumunda yeniden kredi kullanabilir. Faiz oranı ise, normal avans kredilerine uygulanan faiz oranına 0,15 puan ilave edilerek tespit edilir.

Senet düzenlerken dikkat edilmesi gereken hususlar : 

Aşağıdaki hallerde, senet işleme konulmayacaktır:

a. Borçlunun veya onaylayan makamın imzası yok ise,

b. Onaylayan makamın tasdiki ve senet onay tarihi yok ise,

c. Borçlunun adı ve soyadı bilgileri eksik veya yanlış ise,

d. Talep tutarında düzeltme veya karalama var ise,

e. Borçlunun  son aya ait tasdikli maaş bordrosu sureti  yok ise,

f- Borç ve Temlik Senedi okunaksız ve silik ise.

 

Acil İhtiyaç Kredisi " Borç ve Temlik Senedi " için Tıklayın!