Üyelerin Sandıktaki kıdem sürelerine göre kullanabilecekleri kredi miktarı dikkate alınmaksızın, Acil İhtiyaç Kredisi talebinde bulunan üyelere, en az 1 (bir) aidat kesintisi yapılması kaydıyla maddi sıkıntılarının giderilmesi için 15.000,00-TL’ye kadar, Net maaşında icra, temlik ve benzeri kısıtlama bulunması halinde ise 7.500,00-TL’ye kadar azami 24 ay vadeli kefilsiz kredi verilebilir.  Acil İhtiyaç Kredisi borcunun tamamını ödeyen üye, maaşının PTT BYS kesintilerini karşılaması durumunda yeniden kredi kullanabilir. Faiz oranı ise, normal avans kredilerine uygulanan oranlar baz alınarak belirlenir.

 

Senet düzenlerken dikkat edilmesi gereken hususlar : 

Aşağıdaki hallerde, senet işleme konulmayacaktır:

a. Borçlunun veya onaylayan makamın imzası yok ise,

b. Onaylayan makamın tasdiki ve senet onay tarihi yok ise,

c. Borçlunun adı ve soyadı bilgileri eksik veya yanlış ise,

d. Talep tutarında düzeltme veya karalama var ise,

e. Borçlunun  son aya ait tasdikli maaş bordrosu sureti  yok ise,

f- Borç ve Temlik Senedi okunaksız ve silik ise.

 

Acil İhtiyaç Kredisi " Borç ve Temlik Senedi " için Tıklayın!