SIKÇA SORULAN SORULAR
  1- Sandığa neden üye olmalıyım?

  1-Sandığa üye olmakla, maaşınızdan kesilen aidatlarla tasarruf yapma imkânı bulunmaktadır.

  2-Sandığa üye olmakla, tamamen karşılıksız Sosyal yardım imkânından yararlanılmaktadır. (Üye Ölüm Yardımı, Eş Ölüm Yardımı, Çocuk Ölüm Yardımı, Doğal Afet Yardımı, Maluliyet Yardımı, Emeklilik Yardımı gibi )

  3- Sandığa üye olmakla, İlk aidatınız kesildiği tarihten itibaren masrafsız, finans piyasasına göre daha uygun şartlarda kredi imkânından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, kredi gelirlerinden elde edilen nema size yılsonunda kar payı olarak tekrar geri dönmektedir.

  4- Sandığa üye olmakla, aidat tutarlarına her yılsonunda verilen kar payı ile katlanarak çoğalan bir birikim elde edilmektedir.

  5- Sandığa üye olmakla, Sandığın iştiraki olan IMS A.Ş. tarafından anlaşmalı sigorta, beyaz eşya, bilgisayar, elektronik eşya vb. ürünleri uygun şartlarda ve güvenilir bir şekilde alabilme imkanı doğmaktadır.

  2-Sandığın amacı nedir?

  Üyelerin sosyal güvencelerine katkı sağlayacak sosyal yardım ve hizmetlerde bulunmaktır.

  3-Sandığımız hangi Kanunla kurulmuştur?

  Sandık, 23 Mayıs 1933 tarihli 2208 sayılı yasadan yararlanılarak 04.07.1935 tarihinde kurulmuştur.

  4-Sandığa kimler üye olabilir?

  PTT A.Ş.’ de ve PTT A.Ş.’ nin % 50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve şirketlerinde çalışan personeller üye olabilirler.

  5-Sandık üyeliğim ne zaman başlar?

  Sandık üyeliğiniz, ilk aidatınızın kesildiği tarihten itibaren başlar.

  6-Sandığa üye olmak istiyorum. Üye olmak için gerekli belgeler nelerdir?

  Sandığımıza üye olabilmek için Üye Giriş Formundaki ilgili bölümleri doldurup imzalayarak Sandığa göndermeniz yeterlidir. 

  7-Sandık üye aidatı neye göre belirlenir?

  Aidat, 5510 Sayılı Kanun’un 4/c kapsamında bulunan personelin (memur) ile 4/a kapsamındaki sözleşmeli memur personelin prime esas matrahının % 6'sı, 4/a kapsamında bulunan işçi personelin prime esas kazancından % 4 oranında kesilir, idari hizmet sözleşmeli personelin temel ücretinden % 4 oranında belirlenerek kaynaktan kesilir.

  8-Kulüp, Vakıf, Sendika veya Dernek gibi her hangi bir kuruluşa üye olmak Sandığa üye olmaya engel midir?

  Hangi kuruluşa üye olursanız olun Sandığımıza üye olmanızda bir sakınca bulunmamaktadır.

  9-Ücret ve maaşlarımızdan alınan aidatlar nasıl değerlendirilmektedir?

  Aidatlar, Sandığın üyelerine yönelik olarak düzenlediği kampanyalarda, fonlarda, üyelerine kullandırdığı kredilerde değerlendirilmektedir.

  10-Daha önce sandık üyeliğinden ayrılmıştım. Şimdi tekrar üye olabilir miyim?

  Tekrar üye olmak için web sayfamızda bulunan Üyeliğe Giriş Formu’nu doldurarak üyelik başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Daha önce üyelikten ayrılırken Sandıktaki tüm haklarınızı aldığınız için yeni üyeliğinizin eski üyeliğiniz ile bir bağlantısı kalmamaktadır.

  11-Sandık üyesi iken askere gitmem veya ücretsiz izne ayrılmam durumunda üyeliğim devam eder mi? Tekrar göreve başladığımda nasıl bir uygulama yapılmaktadır?

  Sandık üyesi iken askerlik, doğum, sendika ve sair nedenlerle ücretsiz izne ayrılan üyeler, birikmiş aidatlarını almak suretiyle Sandıkla ilişiğini kesebileceği gibi, birikmiş aidatlarını almadan üyeliklerini dondurabilirler. Ayrıca bu üyeler istedikleri takdirde aylık aidat ve borç taksit kesintilerini elden veya Sandığa ait posta çeki hesaplarına yatırabilirler. Bu üyeler aylık kesintilerini ödemeye devam ettiği sürece Sandığın tüm haklarından yararlanabilirler. Üyeliğini donduranlar, izin dönüşü göreve başlamaları halinde Sandıkla ilişikleri devam eder. Ayrıca bu üyeler PTT A.Ş.’ de yeniden göreve başladıkları tarihten itibaren 2 ay içinde başvurdukları takdirde, üyeliğe ara verdikleri süreye ait aidatlarını ve ödenmeyen kredi borç taksitlerini T.C. Merkez Bankası reeskont faiz oranı uygulanmak suretiyle toptan veya taksitlerle ödeyebilirler.

  Genel ve Yerel Seçimler nedeniyle T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ den ayrılıp Sandığa borçlu kalan üyeler için ücretsiz izinli üyelere uygulanan hükümler uygulanır. Ancak, adaylardan seçimleri kazananların Sandık üyeliği düşer. Sandığa borçlu kalanlar ödeme garantisi verdikleri takdirde kendilerinden, ödemedikleri takdirde ise faizi ile birlikte kefillerine borç kaydı yapılmak suretiyle Sandığa olan borçları tahsil edilir.

  12-Sandığın sosyal yardımları nelerdir?

  Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler;

  a) Ölüm Yardımı,

  b)Maluliyet Yardımı,

  c)Doğal Afet Yardımı,

  d)Emeklilik Yardımı,

  13-Sandık tarafından oluşturulan fonlar hakkında bilgi alabilir miyim? Kaç çeşit fon bulunmaktadır?

  Sandığımız tarafından oluşturulan fonların, sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan yatırım fonları ile karıştırılmaması gerekmektedir. Çünkü söz konusu fonlar, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren bir menkul kıymet yatırım fonu değildir ve sandığın amaçları arasında Sermaye Piyasası Kanunu’nda tanımlanan alım satıma aracılık faaliyeti bulunmamaktadır.
  Şu anda Sandıkta; Destek Fonu, Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu olmak üzere iki adet fon bulunmaktadır.

  DESTEK FONU
  Bu fon; PTT BYS üyelerimizin Sandık aidatlarının dışında birikim sahibi yapmak, nemalandırarak çoğaltmak ve belirli bir prim ödemeleri karşılığı Destek Fonuna giren üyelerin işlemleri ile ilgili hükümleri düzenler. Üyelerimiz, Destek Fonu Giriş Formunu doldurarak 100.00.-TL den az olmamak üzere istenilen miktarda aidat yatırılabilmektedir. Üyelerimiz arzu ettikleri takdirde aidat tutarlarını kendileri belirleyebilirler. Yıl içerisinde aidat değiştirme hakkı saklıdır. Bir yılını doldurmadan istifa suretiyle ayrılan üyeler sadece birikmiş aidatlarını alırlar.


  DÖNEM İÇİ ÖDEMELİ DESTEK FONU
  Bu Fonun amacı; Sandık üyeliği devam eden veya PTT A.Ş.’ den emekli olan üyelerimizin birikimlerini üyeler adına nemalandırıp çoğaltmak ve kâr payı vermek amacıyla kurulmuştur. Fona katılmak için 500,00. -TL, den az olmamak üzere istenilen miktarda Sandığa para yatırmak suretiyle fona girerler ve bir yıllık bekleme süresinden sonra kâr payı almaya hak kazanırlar;  fonun bir yıllık gelirlerinden %40’ ı rezervine eklenirken,  kalan yüzde 60’ı ise isteyen üyelerimizin posta çeki hesabına  üç ayda bir nema tutarı yatırılır.

   

  14-Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundan her zaman para çekmek mümkün müdür?

  Üyenin fondaki anaparası 500,00.-TL nin altına düşmemesi kaydı ile, fondan bir defaya mahsus olmak üzere para çekilebilir. Ancak kâr payı almayı hak eden üye rezervinin bir kısmını almayı talep eder ise talep tarihindeki rezervinden ileriye dönük kâr payı iptal edilerek gerekli ödeme yapılır. Bir yıl sonunda şartları uygun olduğu taktirde yeniden kâr payı ödemesi yapılır.

  15-Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervimi artırmak istiyorum arttırabilir miyim?

  Her zaman fondaki rezervinizi istediğiniz tutarda  artırabilirsiniz.

  16-İştirakçi vefat ettiği takdirde Dönem İçi Ödemeli Destek Fonunda bulunan rezervi ne olacak?

  İştirakçinin vefatı halinde mirasçılarının ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde müracaat etmeleri kaydıyla müracaat tarihindeki kâr paylı birikimi kendilerine ödenir.

  17-Sandık kimlere ve hangi oranda ölüm yardımı yapmaktadır?

  Sandığımız, üyesinin ölümü halinde yasal mirasçılarına, birikmiş aidat ve kar payı toplamlarından ayrı olarak ölüm tarihindeki brüt asgari ücretin 8 katı ölüm yardımı yapılır. Eşinin ölümünde, ölüm tarihindeki brüt asgari ücretin 5 katı ölüm yardımı Sandık üyesine ödenir. Çocuğunun ölümünde ise üyeye ölüm tarihindeki brüt asgari ücretin 3 katı ölüm yardımı yine Sandık üyesine ödenir.

  18-Üyelere yapılan Maluliyet Yardımı hakkında bilgi alabilir miyim?

  Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kanunları gereğince üyelik süresi içinde malul duruma düşerek, malulen emekliye ayrılan veya toplu ödeme yapılan üyelere, Birikmiş Aidat ve Kar Payı toplamından ayrı olarak kurumlarından emekliye ayrıldıkları tarihteki brüt asgari ücretin 5 katına kadar Yönetim Kurulu kararı ile Maluliyet Yardımı ödenir.

  19-Hangi durumlarda Doğal Afet Yardımı yapılmaktadır?

  Yangın, deprem ve sel gibi doğal afete maruz kalan üyelere, zarara uğradıklarını, resmi kurum ve kuruluşlardan belgelemeleri ve belge tarihi itibariyle 6 ay içerisinde Sandığa ibraz etmeleri koşuluyla, brüt asgari ücretin 3 katına kadar Yönetim Kurulu kararı ile Doğal Afet Yardımı ödenmektedir.

   

  20- Kullandırılan kredilerde limitler hangi kıstaslara göre ödenmektedir?

  Kredi miktarı üyelik süresi esas alınarak belirlenmektedir. Sandık üyeliğinde;

  a- İlk aidat kesintisi yapılmış üye azami    24 ay  vadeli                              14.000- TL

  b- 6 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami  36 ay  vadeli                             22.000- TL

  c- 12 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 48 ay vadeli                             31.000-TL

  ç- 24 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 48 ay vadeli                             32.000- TL

  d- 36 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 48 ay vadeli                             37.000- TL

  e- 48 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 48 ay vadeli                             39.000- TL

  f- 60 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 48 ay vadeli                              44.000- TL

  g- 72 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 48 ay vadeli                             45.000- TL

  ğ- 84 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 48 ay vadeli                             46.000- TL

  h- 96 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 60 ay vadeli                             48.000- TL

  ı- 120 ay aidat kesintisi yapılmış üye azam 60 ay vadeli                             52.000- TL

  i- 180 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 60 ay vadeli                            58.000- TL

  j- 240 ay aidat ve üzeri kesintisi yapılmış üye azami 60 ay vadeli              64.000- TL

  kredi kullanabilirler.

  21-Kredi faiz oranı ne şekilde tespit edilmektedir?

  Üyenin kullandığı krediye; kredi ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren faiz tahakkuk ettirilir. Uygulanacak faiz oranı; her ayın ilk işlem günündeki PTT A.Ş.' nin maaş ödeme anlaşması yaptığı Bankanın PTT A.Ş. mensuplarına uyguladığı 1-12; 13-24; 25-36; 37- 48; 49-60  ay vadeli  tüketici kredisinin aylık toplam maliyetli faiz oranı baz alınırvebu orandan 0,10 puan indirim yapılarak tespit edilir. Bankanın 37-60  ay vade için faiz oranı vermediği durumlarda ise  diğer vadelerde belirttiği en yüksek faiz oranı baz alınır ve 0,10 puan indirim uygulanmaz.Ekonomik şartlarda meydana gelen değişim ve dalgalanmalar ile olağan üstü hallerde her ayın ilk iş günü beklenmeden gerekli tedbirler alınır.

   

  22-Kredi faiz oranında üyelik süresi dikkate alınmakta mıdır?

   Verilen kredilerden masraf ve yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan miktar net olarak ödenir. Hesaplanan faiz tutarı üzerinden 5.000.00.-TL ve üzerinde verilen tüm kredi türlerinde  aşağıda yer alan tabloya göre ayrıca indirim yapılır.

  1 yıl dahil 3 yıla kadar kıdemli olanlar     % 2

   3 yıl dahil 6 yıla kadar kıdemli olanlar     % 4

   6 yıl dahil 9 yıla kadar kıdemli olanlar     % 6

   9 yıl dahil 12 yıla kadar kıdemli olanlar   % 8

   12 yıl ve daha üstü kıdemli olanlar         % 10

  23-Kredi borcunu vadesinden önce kapattığınız takdirde faiz indirimi yapılmakta mıdır? Posta çeki Hesap numarası nedir?

  Çekilen kredinin vadesinden önce kapatılması halinde; üyeden sadece ödeme tarihine kadar tahakkuk eden faiz tahsil edilir. Kredi kapama için sandığımız  Posta çeki hesap numarası 63703 olup, Hesaba ait IBAN numarası ise TR080080700667600063703001  dir.

  24-Kredi borcu devam eden üye kaç ay sonra tekrar kredi kullanabilir?

  Normal Avans kredisinde;  İlk aidat kesintisi yapılmış Sandık üyeleri ile aldığı kredinin en az 1 taksiti maaşından kesilen üye tekrar kredi talebinde bulunabilir.

   

  25-Kredi kullanan üyenin ilk taksiti ne zaman kesilmeye başlar?

  Kullanılan kredinin ilk taksiti, kurumunuzda maaş tahakkuklarının yapıldığı birimlere gönderilen ilk kesinti bordrolarına yansıtılmaktadır.

  26-Kredi taleplerinde kefalet hangi durumlarda gereklidir?

  Talep edilen kredi  tutarı; üyenin talep tarihi itibariyle Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamını aşmıyor ise kefil şartı aranmaz. Bu durumda kredi kullanan üye, üyeliğini devam ettirmekle birlikte Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundan ayrılmak istediği takdirde Sandıktaki mevcut rezervinin, kalan borcunu karşılamaması halinde rezervi müsait olana kadar Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundaki birikimlerini çekemez.

  Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı kadar kredi kullanacak üyenin Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundaki birikim tutarının kullanacağı kredi için bloke edileceğine ilişkin beyan dilekçesinin alınması gerekir.

  Ancak talep edilen kredi, Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı üzerinde olması halinde Sandık üyelerinin, icra, temlik ve benzeri kesintisi bulunulanlar hariç 20.000-TL'ye kadar PTT A.Ş. Personelinden tek kefil, 20.000-TL'yi aşması halinde ise, PTT A.Ş. Personeli iki kişiyi kefil göstermeleri zorunludur.

  Kredi talebinde bulunan üyenin ve kefillerinin kadrosunun bağlı bulunduğu veya geçici görevli olarak çalıştığı daire amiri tarafından icra, temlik ve benzeri kesintilerinin olmadığı, her hangi bir nedenle açığa alınmadığı ve halen görevine devam ettiğine dair tasdikli  Borç ve Temlik Senedi ile birlikte son aya ait tasdikli maaş bordrosunun gönderilmesi zorunludur. Kredi talep eden üyenin açığa alınması durumunda kredi ödemesi yapılmaz.

  27- Kefillerin, Sandık Üyesi olması zorunlumudur?

  Hayır, PTT A.Ş. çalışanı olması yeterlidir. Kredi talebinde bulunan üye ile kefillerin PTT A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerde çalışmaları halinde, Borç ve Temlik Senedinin, borçlu ve kefillerin kadrosunun bağlı bulunduğu daire amiri veya geçici görevli olarak çalıştığı birim amiri tarafından icra ve benzeri kesintilerinin olmadığına dair tasdikinin yapılması gerekmektedir. Borçlu ve kefillerin tasdikli maaş bordroları gönderilmesi gerekmektedir.

  28-Maaşında icra,haciz,temlik vb. kesintileri olan üyeler kredi kullanabilir mi?

  Kredi talep eden üyenin net maaşında 1/5’den fazla haciz ve benzeri kısıtlama bulunması halinde, en fazla Sandıktaki kıdem süresine göre üyenin kullanabileceği kredi miktarını aşmamak şartıyla Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu birikimleri toplamının 10.000.00.-TL fazlası kadar kredi verilebilir. Fakat üyenin Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervi toplamı kadar kredi talep etmesi halinde haciz ve benzeri kısıtlamalarla ilgili şartlar aranmaz.

   

  Maaşında icra, temlik ve  benzeri kesintisi bulunan üyenin bu krediyi alabilmesi için;

   

  1-Maaşının icra, temlik ve benzeri kesintiler mahsup edildikten sonra kalan tutarının BYS kesintilerini karşılaması ve geçmişe yönelik eksik kesintisinin olmaması,

  2-Kefillerinin; mevcut üyenin maaşındaki icra, temlik ve benzeri kesintisinden  haberi olduğuna ilişkin beyan dilekçelerinin borç ve temlik senedine eklenmesi,  maaşlarında icra, temlik ve benzeri kısıtlama olmaması ve geçmişe yönelik eksik kesintisi olmaması,

  3-Üye tarafından en son ayın maaş bordrosunun çalışılan müdürlükten alınarak ilgili daire amiri tarafından toplam icra, temlik ve benzeri kesintilerinin maaş bordrosuna yazılarak imzalanıp mühürlenmesi gerekmektedir.

  29-Borç ve Temlik Senedi düzenlenirken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

  Üye kredi müracaatını yaparken senet üzerindeki kredi talep tutarını, taksit sayısını, Posta Çeki hesap numarasını, daire amiri mühür ve imzasının, senet onay tarihinin, borçlu, müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin adı soyadı, imza gibi bilgilerin olması ve kesinlikle daksil kullanmamaları gerekmektedir. Senet üzerinde bu bilgilerin eksik olması halinde üyenin kredi talebi karşılanamamaktadır. Borçlu olan üyelerimizin; Normal Avans Kredi borcu yeni kredi talep tutarından düşülmektedir. Defaten kredi talebinde bulunan üyelerimizin tereddüt ettikleri konularda ilgili birimi aramaları durumunda kendilerine yardımcı olunmaktadır.

  30- Acil İhtiyaç Kredisinde üyelik süresi dikkate alınmakta mıdır? Limiti ne kadardır ve hangi belgeler istenmektedir?

  Üyelerin Sandıktaki kıdem sürelerine göre kullanabilecekleri kredi miktarı dikkate alınmaksızın, Acil İhtiyaç Kredisi talebinde bulunan üyelere, en az 1 (bir) aidat kesintisi yapılması kaydıyla maddi sıkıntılarının giderilmesi için azami 15.000,00-TL' ye kadar 24 ay vadeli kredi verilebilir. Kredi talebinde bulunan üyenin net maaşında icra, temlik ve benzeri kısıtlama bulunmaması halinde kefilsiz kredi verilebilir. Maaşında icra, temlik ve benzeri kısıtlama bulunan üyenin ise, PTT A.Ş. personeli iki kişiyi kefil göstermesi zorunludur. Bu durumda bulunan üyenin, birim amiri tarafından son aya ait onaylı maaş bordroları ile kefillerin söz konusu kesintilerden bilgi sahibi olduğuna ilişkin beyanının yazılı olarak Borç ve Temlik Senedine iliştirilmesi zorunludur.  Acil İhtiyaç Kredisi borcunun tamamını ödeyen üye, maaşının PTT BYS kesintilerini karşılaması durumunda yeniden kredi kullanabilir. Faiz oranı ise, normal avans kredilerine uygulanan faiz oranına 0,15 puan ilave edilerek tespit edilir.

   

  31-Kefillerimi Farklı Merkezden Yapabilir miyim?

  Evet, yapabilirsiniz. Ancak; dikkat etmeniz gereken husus, düzenleyeceğiniz Borç ve Temlik Senedinizi ve maaş bordrolarınızı birim amirinize ve kefillerinizin birim amirine onaylatılması gerekmektedir.

  32- Sandık Bayram kredisi veriyor mu?

  Sandığımız, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Ramazan ve Kurban bayramlarında kredi verebilmektedir.

  33- Sandığın düzenlediği kampanyalarda kredi alt limiti ne kadardır?

  Sadece Kampanya Kredilerine mahsus olmak kaydıyla, kullanılacak kredilerde alt limit bulunmamaktadır.

  34- Kurumdan Emekli olan üyelere Cumhuriyet Altını hangi şartlarda verilmektedir?

  Sandık üyeliğinde kesintisiz toplam 15 yılını dolduran ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ den emekli olmak suretiyle ayrılan üyelere bir adet Cumhuriyet altını vermektedir.

  35- IMS A.Ş. hakkında kısa bilgi alabilir miyim?

  IMS Telekomünikasyon İnşaat Turizm Gıda Paz. Organizasyon Hizm. ve Tic. A.Ş. Sandığın ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan Anonim Şirkettir.

  36- IMS A.Ş.’ nin faaliyetlerinden kısaca bahsedebilir misiniz?

  Sandık üyelerine yönelik olarak ürün ve hizmet satışları sunmaktadır.  Örneğin: Elektronik ve dayanıklı ev eşyası, Uçak Bileti Satışı, Sigorta işlemleri , tatil ve seminer organizasyonları gibi.

  37- Ürünler ve hizmetler hakkında nasıl bilgi alabilirim?

  www.byspazari.com web sayfamızdan detaylı bilgi alınabilmektedir veya  0312 418 60 61 no.lu telefondan  134-138-143 dahili numaralara  ulaşarak da detaylı bilgi alınabilmektedir.

  38- Ürün ve hizmet satışı ne şekilde yapılmaktadır?

  Satışlar nakit, Kampanya Kredisi veya kredi kartı ile yapılmaktadır.

  39- Kampanya Kredisi kullandırmanın şartları nelerdir?

  Üyelerin Sandıktaki kıdem sürelerine göre kullanabilecekleri kredi miktarı dikkate alınmaksızın, Kampanya Kredisi talebinde bulunan üyelere, en az bir aidat kesintisi yapılması kaydıyla İştirakler, İşletmeler ve Tesisler Servisi tarafından sağlanan ürün ve sair hizmet bedelleri karşılığında, üyenin net maaşında icra, temlik ve benzeri kesinti bulunmaması şartıyla 10.000,00.- TL' ye kadar 24 ay vadeli ve tek kefilli kredi verilebilir. Kampanya Kredisi üyeye nakit olarak ödenmez. Kredi limitin müsait olması halinde borcu devam eden üyeye, net maaşının PTT BYS kesintilerinin toplamını karşılaması durumunda limit dâhilinde yeniden kredi kullandırılabilir. Faiz oranı ise, normal avans kredilerine uygulanan oranlar baz alınarak belirlenir.

  40- Ürün ve Hizmet alımında ne tür belgeler talep edilmektedir?

   

  1- Kampanya Kredisi Temlik Senedi

  2- Kredi talep edilen aya ait tasdikli ve onaylı maaş bordrosu.

  41- Satın alınan ürünler üyeye ne zaman gönderilmektedir?

  Formlar Sandığa ulaştığında kontrol edilir. Eksiği bulunmayan formlar servisimize ulaştıktan sonra, siparişi verildikten 3 ile 7 gün içinde  üyeye teslim edilir.

  42- Sandık üyeliğinde örnek üye birikimi hakkında bilgi verebilir misiniz?

  Aidat tutarlarına göre değişiklik arzetmekle beraber aşağıdaki örnek verilebilir.

  Giriş Tarihi: 15.01.2001

  Aidat Toplamı: 27.993,00.-TL

  Kâr payı Toplamı: 48.814,00.-TL

  Birikim: 76.807,00.-TL

  43-Destek Fonu üyeliğinde örnek üye birikimi hakkında bilgi verebilir misiniz?

  Aidat tutarlarına göre değişiklik arzetmekle beraber  aşağıdaki örnek verilebilir.

  Giriş Tarihi: 15.01.2002

  Aidat Toplamı: 13.620,00.-TL

  Kâr payı Toplamı: 27.754,00.-TL

  Birikim: 41.374,00.-TL

  44- PTT Kargo, APS ve Kurye gönderileri için indirim anlaşmanız mevcut mudur ? mevcut ise müşteri numaranız nedir?

  Sandığımıza göndereceğiniz Kargo/ APS / Kurye gönderilerinizi 601975821 müşteri numarası ile %50 indirimli olarak gönderebilirsiniz.